Nausta

Hovefossen i Nausta
Nasjonalt laksvassdrag i truet nasjonal laksefjord
Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men ...