Fosshølen

Obs: Registreringkort for fangstrapportering må hentes på Inatur sine sider.

"Fosshølen"
Ligger rett over Naustdalsfossen og er en meget viktig standplass for fisken i Nausta. Så lenge det har begynt å gå opp fisk i fossen så står det fiske på den sonen. Det er flere lure fiskeplasser her, og muligheten å stå på broen for å se om det går ny fisk gjør fosshølen ekstra spennende. 

Contact