Nausta elveeigarforening

Nausta elveeigarforening

Foreninga har ansvaret for drift av anadromt strekk i Nausta.

Foreninga har ansvaret for drift av anadromt strekk i Nausta.

Styre
E-post
e-erd@online.no

c/o Eiliv Erdal
Berrvellene 7
6817Naustdal
Norge