Grønøyra

Spennende fiske nederst i Nausta.

Fiskekort for 2023 blir tilgjengelig fra 4. april kl 10.


All laks over 65cm er fredet og skal settes ut på valdet 01.Grønøyra.

6 kort tilgjengelig.

Fiskekort på 01.Grønøyra gjelder kun for området som er markert på kartet. 

Hvert år vandrer det store mengder fisk opp i Nausta. Siste 20årene har innsiget av laks variert mellom ca7000 og ca1000 individer. På sjøørret er tallet fra 100 - ca500 individer. Alle disse fiskene må forbi "Grønøyra" for å komme seg opp i vassdraget, og hvis du treffer på forholdene så kan dette være en meget spennende fiskeplass. Grønøyra er påvirket av Flo og Fjære og fisker best å fjære sjø. Se når det er fjære her!

Se vannføringen her: 
Regler for fiske:

Contact