Ekrene

Ekrene eig og forvalter totalt 860 meter fiskerett. Her kan fiskes med både flue, makk og sluk.

Fiskeretten har en samlekvote på 5 laks pr døgn. Vi har valgt å leige ut heile fiskeretten under ett, og selger således ikkje fiskekort.

Pris etter avtale.

I tillegg driv vi Ekreskogen hytter.

Vi har tre hytter til utleige. To hytter med fire sengeplasser -  desse er nylig renoverte med alle fasiliteter - og en hytte med seks sengeplasser.