Forvaltning/Fiskeregler

Skjellprøve C/R

Det er kun for avliva laks og ørret det skal takast skjellprøver, og ikkje på fisk som vert satt ut igjen.

 

JohanOspehaug
onsdag 22.juli 2020 / 12:19