Horstadflaten

Velkommen til "Horstadflata".

Valdet er en sammenslåing av mange spennende fiskeplasser på Kvame og Horstad ca 5km opp i Naustavassdraget. Valdet ligger over "Hovefoss" og laksen/sjøørretten må her forsere en trapp med fisketeller. Hovedoppgangen av laks i trappen er stort sett fra slutten av juni og til utgangen av sesongen. Valdet er ca 1,7 km langt og har delvis fiske på begge sider. SE KART!

Regler på valdet:

  • Fisk skal rapporters på valdet "Horstadflata"
  • Rullerende fiske gjelder
  • Døgnet varer fra 18.00 (valgt dato) - 18.00 neste dag.


Det har blitt gjort mange store habitattiltak i Nausta de siste 5 årene, og det største inngrepet er gjort på områder rundt Horstadflata. 

Tiltakene i området har gitt veldig bra resultater på eldre ungfisk, og nå blir det spennende å se om den voksne fisken liker disse hølene like godt. Da blir det mye fangst på "Horstadflata". 

Velkommen og skitt fiske!

OBS: 
Alle fiskere som skal fiske i Nausta sesongen 2022 må ha løst Naustakortet før fiske kan startes. Dette er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i vassdraget gjennom sesongen. Inntektene som kommer inn er øremerket og går direkte til rekrutteringsarbeid og tiltak i elven.  NAUSTAKORTET SKAL KUN KJØPE EN GANG FOR SESONGEN. Gratiskort kjøps av ungdom under 18 år.

Contact
  • Navn: Steffen Veien
  • E-post: support@elveguiden.no
  • Telefon: 909 75 570
  • Lenke: Link to Elveguiden