Skei

Valdet på Skei er ca 300 meter langt og er lett tilgjengeleg.

Det er bygd to tersklar tvers over elva og under tersklane er djupe hølar og godt fiske. Det er gode forhold for flugefiske, slukfiske og makkfiske. Det er bygd to enkle fiskebuer ved elvekanten.

Det er plass til to stenger, eventuelt fleire om man ønsker. Pris er kr. 300 pr. stang eller etter avtale.

Det er motfiske frå den andre elvebredden. Men elva er ca 80 meter brei og motfiske er ikkje noko stort problem.

Fiskekort vert selt av grunneigar Oddbjørn Schei, tlf. 90186697.

 

Adkomst
Det er god traktorveg til elvekanten og det er mogeleg for parkering av bil/campingvogn.