Lunden

Adkomst

Lett adkomst

Sone med 430 meter variert fiske etter både laks og aure.

Lunden ligger 7,7km opp frå sjøen i Nausta. Dette bety at sonen også ligger over laksetrappen i Hovefoss ( se KART Nausta ) og dermed vanligvis fisker best fra slutten av Juni og ut sesongen. Sonen er velegnet for både for flue, sluk og mark. Det er tilrettelagt både for fiske frå land og vading. Fiskarar disponerer gapahuk med bålpanne. 

Nausta er en produktiv elv og antall fisk som har går opp "Hovefoss" ( fossen som ligger 4,3km nedenfor Lunden) har variert fra 865 - 2035 individer de siste 10årene. 

OBS: 
Alle fiskere som skal fiske i Nausta sesongen 2022 må ha løst Naustakortet før fiske kan startes. Dette er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i vassdraget gjennom sesongen. Inntektene som kommer inn er øremerket og går direkte til rekrutteringsarbeid og tiltak i elven.  NAUSTAKORTET SKAL KUN KJØPE EN GANG FOR SESONGEN OG KOSTER 60kr. UNGDOM UNDER 18 ÅR "KJØPER" GRATIS NAUSTAKORT.

kjøp her!

Contact
  • Navn: Jardar Rysjedal / Bjørnar Neteland
  • Telefon: 48868990 / 93436593
  • Lenke: Link to Elveguiden