Sone 1 - Nedre del

Sone I er den mest attraktive hva laksefiske angår. Denne strekker seg fra like oppstrøms munningen til kulpen ”Porten” like nedstrøms fossen, vel 7 km. Langs vestbredden av elva det er gode stier. De er kvistet gjennom vierkjerr, og det er lagt klopper gjennom noen av de våteste myrene.

Videre er mange av de beste fiskekulpene merket med skilt:
Porten, Vannmålet, To`a, En`a, Olafholla, Stolpholla, Watson, Kroghholla, Steinholla, Sandmelen, Hengebrua, Bergersen, Svaberget, Sukkertoppen, Langholla, og Tullholla. 

Det er også tydelig skilting mellom sonene I, II, III (fredet sone). 

Hengebrua er lokalisert omtrent midt i sone I og er et knutepunkt for laksefiskerne. 

 

Korttyper, priser og tilgjengelighet

Sone I er den beste delen av elva. Der er det stangbegrensning. Fordelingen nedenfor viser oversikt over maks antall stenger i denne sonen.

Maks ordinære kort i salg: 20 stk

Foreningens alderspensjonister årskort ca. pr år: Spesielle vilkår.

Juniorer: 15

Gjestefiskekort (spesielle vilkår) maks: 10

Oppsynets rett til fiske: 2