Porten

Porten i Kongsfjordelva er en velkjent og mye brukt fiskeplass i Kongsfjordelva. Porten ligger nedenfor fossene og laksetrappa, like ovenfor Vakthyttene til BJFF. Øverste kulpen i Sone 1, og rett før fredningssonen og fossene. Her er det en minicanyon og dermed bratt fjell på begge sidene øverst i kulpen. Kulpen har til dels kraftig midtstrøm og flere store steiner gir fisken beskyttelse. Her er det ofte folksomt og en plass mange lokale fiskere bruker. Her er det viktig å samarbeide om fisket og rullere slik at alle får fiske.

Fisket i Porten foregår stort sett gjennom hele sesongen, men det kan ikke unnslås at særlig tidlig i sesongen i flomperioden er Porten en slager som også vel oftest velges av lokalkjente fiskere. Tidlig i sesongen brukes det her både flue, mark og skjesluk Senere i sesongen er det kun tillatt med fluefiske her. (Se fiskeregler sone I)

I Fossen ovenfor Porten står det mye laks gjennom hele sesongen, og særlig tidlig i sesongen foregår mye av oppgangen direkte hit. Ved endring i vannføring kan deler av laksen i fossen slippe seg ned i den fiskbare delen - Porten, og dermed skape glede og oppstandelse for trofaste fiskere her.