Toa

Toa er en av de mer kjente og brukte fiskekulper i Kongsfjordelva. Ligger en knapp kilometer nedenfor Vakthytta og med rimelig lett ankomst fra vei. Fiskbar gjennom hele sesongen, og en av de første steder i elva det tas storlaks tidlig i sesongen. Toa er også gyteplass for laksen.