Fredningssone - Fossvatnet

Oppstrøms fra ”Porten” er det en Fredet sone på 600 meter. I denne sonen er det to fosser og Fossvatnet. I Geatnja er det en fredet sone fra Gressdammen til nedre del av kulpen ved Steinfossen, også kjent som "Trappetrinnene".

 

Fossene er lokalisert om lag 8 km oppstrøms elvemunningen, og er naturlige vandringshindre som har vært fredet helt siden 1945. I 1958 ble det bygget to laksetrapper, som begge ble renovert høsten 2011.