Watson

En av de mest populære kulpene, også for barn og unge og folks som er dårlig til beins. Kulpen er nok best når det er godt med vann i elva. Et berg på vestsiden av elva der de fleste fisker fra. Kulpen er breiere enn de fleste andre kulpene så langt opp i elva.