Svaberget

Ligger mellom  lange strykpartier og er en flott liten kulp med smal kraftig strøm i midten med blanker på begge sidene. Kan fiskes fra begge sider og holder fisk under de fleste forhold. Populær kulp, også for barn og unge og folk som er dårlig til beins. Her er det viktig å prate sammen og ruller fisket på best mulig måte.