Svartholla

Ligger nedstrøms Sukkertoppen med strykparti som går over i roligere parti med bred og grunn kulp. Kulpen har blitt fylt noe igjen, og holder ikke så mye fisk som tidligere. Men kan likevel være meget spennende med hitch og tørrfluer.