Sone 2 - Øvre del

Sone II er oppstrøms Fredet sone ved Fossvann og videre opp elva til Buetjern, og brua til Gednjeelva (Geatnja). Det er også tydelig skilting mellom sonene (I, II, III og fredet sone). Hele Gednjeelva (Geatnja) er fredet sone.