Sone 2

Sone II er oppstrøms Fredet sone ved Fossvann og videre opp elva til Buetjern, og Gednjeelva (Geatnja) opp til fossen i juvet. Det er også tydelig skilting mellom sonene (I, II, III og fredet sone). I Gednjeelva (Geatnja) er fredet sone i Gressdammen (Lensmannskulpen) og videre opp til nedre del av Steinfossen (Trappetrinnene). Derfra er fisket åpent til begynnelsen av juvet nedenfor fossen, men kan være varierende oppgang etter vannføring i vassdraget. Ved lav vannstand anbefaler vi helst ikke fiske i denne delen av elva.