Fredningssone - Utløp

Dette er munningsområdet som strekker seg fra nedre del av Kongsfjordelva, i flomålet og ut i sjøen. Sonen er fredet for alt fiske. Sjørøya i Kongsfjordelva har vært fredet siden 2012. Årsaken er dramatisk nedgang i bestanden. Fredningssona grenser opp til nedre del av Daldorffkulpen, og inni øvre del av sonen ligger BJFF sin oppgang- og videoregistrering, her er også etablert NINA (Norsk institutt for naturforskning) sitt antennesystem i PIT- prosjektet for registrering av merket smolt og laks.

 

Fiskeregler

Fredet for fiske