Steinholla

En av de aller mest populære kulpene i elva. Her er kan det være godt fiske hele sesongen og under alle vannføringer. Kulpen har en stor stein øverst, der det ofte står fisk nær land. Elva smalner så og renner raskere før kulpen vider seg ut ned mot brekket. Her er det viktig å samarbeide om fisket og rullere slik at alle får fiske.