Fredningsområde i Sone 2

Fredningssone.

Fiskeregler

Fredet