Fiskeplass

Kongsfjordelva og sone I har et utall fiskeplasser, avhengig av vannføring og tid på året. De største og mest brukte fiskekulper er nevnt, nedenfor noen flere. For deg som skal fiske i Kongsfjordelva er det viktig å huske på at ute i sesongen, i juli og august så sprer laksen seg stort sett over hele elva. Det eventyrlige fisket kan godt vente deg i et navnløst stryk eller en ørliten kulp hvor ingen skulle tru det sto laks. Særlig gjelder dette for smålaksen som man godt kan treffe og strekke snøre med i grunne og strie stryk. Tidlig i sesongen med høy vannføring er møtet med laksen enda mer lotteri, ved stor til ekstrem vannføring kan laksen gå nært land, og kan greit treffes i et ørlite stille parti i de kraftige strykene. Det gjelder i særdeleshet i den midtre del av elva. Så et råtips til slutt er å forsøke å lese elva etter sesong, vannføring og lysforhold. Kongsfjordelva med normal vannføring betyr ofte lite vann, så forsiktig fiske og minst mulig vading gir de største mulighet. Selv om fiskerne er forholdsvis få i fiskedøgnet så vil man nok oppleve andre fiskere, særlig i de større og kjente kulper - da er det viktig å huske at i Kongsfjordelva praktiseres rullerende fiske.

Hengebroa

Et knutepunkt og den eneste broa over elva. Her er det gode flere fiskeplasser på begge sidene av broa. Det er lett tilgjengelig og ofte flere fiskere. Her er det viktig å samarbeide om fisket og rullere slik at alle får fiske. Kalles også på kartet vårt for Øvre Svaberget.

Sandmelen

En elegant liten kulp der elva svinger svakt og gir flott fluestrøm. Elvestrømmen er kraftigst fra midten og mot østlig bredd og fiskes best fra vestsiden. Fisken kan stå helt inntil land – så unngå å vade unødig. Lett tilgjengelig og populær fiskeplass. Her er det viktig å samarbeide om fisket og rullere slik at alle får fiske.

Ena

En liten kulp med fast fjell mot vest og store kampesteiner i elva. Et virkelig spennende parti, selv om mange fiskere vel ved første øyekast ikke ser kulpens potensiale. En undervurdert kulp.

Langholla

Elvas lengste definerte kulp. Et strykparti blir stadig roligere ned mot brekket. Kulpen har endret seg og blitt fylt med mer stein, og er dermed noe grunnere enn tidligere. Her er det flere standplasser og kulpen er så lang, og blant få i vassdraget der flere kan fiske samtidig om de enes om det. 

Daldorffkulpen

Den nederste kulpen i elva, der det en gang i tiden ble tatt historiens største Kongsfjordlaks. Elva svinger rolig inn i kulpen og flater ut ned mot overgangen til sone 3 (fredet sone). Kulpen er lunefull og kan holde bra med laks, uten at fangstene bestandig er de beste.

Vannmålet

Strie stryk og store steiner avbrytes av fast fjell og antydning til små kulper. Her er det flere spennende blanker å dyppe flua i.