Glomma Aagardselva bilde av skjell

Svar på skjellprøver som ble levert av sportsfiskere i Glomma og Aagaardselva fiskesesongen 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innrapportering av antall fiskedøgn (flerdøgnskort, sesongkort) etter endt fiske, er obligatorisk og pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, vil det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn kan det gjøres på følgende måte. 

Elveside/Fangst
Fangst-statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2021
6,75
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
119
Totalt antall fisk fisket
66
Laks 7kg og over
25
Laks under 3kg
Glomma Aagaardselva fluesoner

Husk og oppdatere dere på fluesonene i Aa fra og med den 1. August.
kart ligger ved. Klikk på lenken og se hele kartet underst.

Ved gressbakken gjelder fluesonen fra den gamle gapahuken på nedsiden av bekken og oppover til på oversiden av sivet ved gressbakken. Det samme gjelder for Ramstad

Elveside/Fiskeregler

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier