Fangst-statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2021
6,75
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
119
Totalt antall fisk fisket
66
Laks 7kg og over
25
Laks under 3kg
Glomma Aagardselva bilde av skjell

Svar på skjellprøver som ble levert av sportsfiskere i Glomma og Aagaardselva fiskesesongen 2020.

 

 

 

 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier