Aagaardselva Flusoner

Zone for fly fishing
Remember and update you on the fly zones in Aagaard river from 1.8.2020.
map is attached. For a better map, see the other website ngofa.no
At the grassy slope, the fly zone from the old shelter on the lower side of the stream applies.

 


 
Elveside/Fiskeregler

Utsetting av laks og sjøørret i Glomma og Aagaardselva, daglige styret vil påpeke nødvendigheten av riktig utsetting.  Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt og fisker blir utestengt resten av sesongen.

Forvaltning

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2019
6,48
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
225
Totalt antall fisk fisket
118
Laks 7kg og over
42
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Miljødirektoratet har føreslege stans i fisket i Eidselva og resten av Hornindalsvassdraget neste år grunna manglande organisering. Eid Elveeigarlag har arbeidd mykje med organisering i Eidselva og har eit bra opplegg her og ei god rapportering. Dette er ikkje nok lenger og kravet om felles forvaltning for heile den lakseførande delen av vassdraget skal no handhevast.

EidselvaElveside

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

SkaugaElveside/Fiskeregler

Fra andre medier

27. juli 2020

Kampen om vatnet