Fangst

Det har begynt å komme pukkellaks i Glomma. Det er pr i dag 11.7.19. tatt 0 stk i Aa og 1stk på fiskeredskap i Gl. Fiskene blir registrert på ...

Utsetting av laks og søørret i Glomma og Aagaardselva i 2018, daglige styret vil påpeke nødvendigheten av riktig utsetting.  Blir ikke dette ...

All laks i Aagaardselva skal ikke avlives. Det står et stykke på Norske lakseelver sin side fra andre medier NRK, hvor det står! Ber fiskere ...

Fiskekort

For kjøp av fiskekort

Fangst- statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2018