gl_ekstraårsmøte

Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon ( NGOFA)
ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Dato: Onsdag 27 september kl: 18:00
Sted: Fredrikstad JFF Klubbhus
Ilaveien 128 Fredrikstad

Elveside/Årsmelding

Velkommen til årets vårdugnader, I Aagaardselva Lørdag den 29/4, oppmøte på parkeringen ved Ramstad kl 10:00.

I Glomma Lørdag den 20/5, oppmøte parkeringen Gripen/Gresbakken kl 10:00.

Dugnadene avsluttes med sosialt samvær og pølsegrilling.

Vi ønsker vel møtt!
Arbeidsutvalget

Elveside
Fangst-statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2022
4,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
157
Totalt antall fisk fisket
26
Laks 7kg og over
70
Laks under 3kg

Svar på skjellprøver som ble levert av sportsfiskere i Glomma og Aagaardselva fiskesesongen 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.

Oppdrett/Lakselus

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!