Innrapportering av antall fiskedøgn (flerdøgnskort, sesongkort) etter endt fiske, er obligatorisk og pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, vil det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn kan det gjøres på følgende måte. 

Elveside/Fangst

Zone for fly fishing
Remember and update you on the fly zones in Aagaard river from 1.8.2020.
map is attached. For a better map, see the other website ngofa.no
At the grassy slope, the fly zone from the old shelter on the lower side of the stream applies.

 


 
Elveside/Fiskeregler

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2020
5,42
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
294
Totalt antall fisk fisket
69
Laks 7kg og over
39
Laks under 3kg

Utsetting av laks og sjøørret i Glomma og Aagaardselva, daglige styret vil påpeke nødvendigheten av riktig utsetting.  Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt og fisker blir utestengt resten av sesongen.

Forvaltning

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

I Storelva er alle velkomne til årets sesong. Fiskekort kjøper dere via elveguiden.no.https://elveguiden.no/no/elv/storelva?tabType=aboutelven Sesongen starter 1 juni for sjøørreten og 1 august for laksen. Sesongen varer til 15 september.

Nytt av året:

Det er kommet nye fiskeregler, krav til skjellprøver, all hun laks skal settes ut fra 15 august og ny side for fangst rapport og kjøp av fiskekort. Dette er på Elveguiden.no

https://elveguiden.no/no/elv/storelva?tabType=aboutelven

Sone 1 har eget kort og egne priser men for sonene 2,3 og 4 er det ett felles kort, dette for at en vil dokumenter hvor fisk er fanget i elva. Det er eget kort for fiske etter gjedde 

StorelvaElveside/Sportsfiske

Koronarestriksjonene gjør at vi ikke ser noen mulighet til å samle medlemmene til "fysisk" årsmøte 29. april. Styret vil komme tilbake med ny dato.

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Fra andre medier