Bildetaging kan gjøres på denne måten
Forvaltning

Fang og slipp av laks og sjøørret

Utsetting av laks og sjøørret i Glomma og Aagaardselva, daglige styret vil påpeke nødvendigheten av riktig utsetting.  Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt og fisker blir utestengt resten av sesongen.

NGOFAKjellCato
onsdag 10.juli 2019 / 08:46

Ved Bilde skal ikke gjeller og hode over vann. Når fisken holdes over vann tar det ca 10 sek før den klarer å puste igjen.  

Bilde skal ikke taes av utsatt laks og sjøørret hvis det går på bekostning av laksen.

Ved bildet er denne måten å foretrekke, selv om du ikke har hov. (se bilde) (Ps laks og sjøørret skal ikke ligge på land)

Først og fremst skal alle fiskere sette seg inn i følgende regler for fang og slipp.

Når laks og sjøørret skal gjenutsettes:

 • Ta laks og sjøørret inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner, kvist og lignende.
 • Ikke bruk klepp eller tailer
 • Ikke løft laks og sjøørret ut av vannet – laks og sjøørret skal være i vannet hele tiden.
 • Ved Bilde skal ikke gjeller og hode over vann. Når fisken holdes over vann tar det ca 10 sek før den klarer å puste igjen.
 • Kontroller laks og sjøørret uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.
 • Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
 • Håndter laks og sjøørret som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig.

Tidlig i sesongen er laks og sjøørret ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge.

 

 • Det er forbudt å veie laks og sjøørret. Anslå størrelsen av laks og sjøørret med øyemål, eller mål lengden av den. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fisken var.
 • Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.
 • Hold laks og sjøørret med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.
 • Hold laks og sjøørret stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og laks og sjøørret selv holder balansen.
 • Husk at også gjenutsatt laks og sjøørret som er fanget i elv skal rapporteres.

NGOFA