Renna

Kort stryk mellom Muren og Gressbakken. Renna er meget dyp i midtre og nedre del. Holder alltid laks, til dels svært grov fisk. Vanskelige bunnforhold.
Fiskes fra begge sider ved middels og lavere vannføringer.

 

To gode fiskeplasser: Renna i forgrunnen, Gressbakken i bakgrunnen. Foto: Espen U. Gundersen.
To gode fiskeplasser: Renna i forgrunnen, Gressbakken i bakgrunnen. Foto: Espen U. Gundersen.
Fiskeregler

Sone for lettfiske
Lett fiske inntreffer i renna nedenfor Gressbakken i Aagaardselva ved 25 kubikk og nedover og oppheves over 25 kubikk. Fiskere skal selv kontrollere når det er 25 kubikk og nedover eller 25 kubikk og oppover på Glb (https://glb.no/vannstander/?vassdrag=Ågårdselva) sine sider for vannføring i Aagaardselva. Med lett fiske menes fiske med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten og snøret med tipp skal være flytende. Mark uten søkke regnes også som lett fiske. Det er ikke lov til å kaste oppstrøms inn i sonen for lett fiske med sluk eller lignende, selv om fisker står på utsiden av sonen.

Zones for light fishing

Light fishing occurs in the stream (gutter) below Gressbakken in Aagaardselva at 25 cubic meters down and is lifted over 25 cubic meters.

Fishermen must control it themselves when there are 25 cubic and down or 25 cubic meters and up on Glb's webpage (https://glb.no/vannstander/?vassdrag=Ågårdselva) for water flow in the Aagaardselva. Light fishing is fishing with a fly rod where the line is the weight and the line must float Using a worm without a sinker is also light fishing. It is not allowed to throw upstream into the zone for light fishing with lures or the like, even if fisherman are on the outside of the zone.

 

Adkomst

Det er lettest å kjøre til Ramstad, parkere og følge skogsveien nordover langs elva. Medbrakt sykkel er et godt tips her. Nordfra: Ta av fra E-6 ved Solli, følg RV 118, ta av Gamle Kongevei, og deretter ned Ramstadveien. Etter ca 800 m kommer du til P-plassen. Sørfra: Ta av fra E-6 ved Quality Hotell på Grålum, følg RV 118 mot Eidet ca 3,5 km. Følg veien mot Stikkaåsen og ca 500 m forbi ridesenteret. Ta av til høyre på Ramstadveien, P-plass etter ca 800 m.