Tranga

Liten, interessant fiskeplass i nedkant av Nedre Holme. Meget dypt og trangt elveparti som alltid holder grov laks. Fiskes fra østre side og er best fiskbar ved lavere vannføringer. Noe vanskelige bunnforhold.
Absolutt best egnet for markfiske - eventuelt sluk. Motfiske øverst på stor vannføring.

 

Adkomst

Det er lettest å kjøre til Ramstad, parkere og følge skogsveien nordover langs elva. Medbrakt sykkel er et godt tips her. Nordfra: Ta av fra E-6 ved Solli, følg RV 118, ta av Gamle Kongevei, og deretter ned Ramstadveien. Etter ca 800 m kommer du til P-plassen. Sørfra: Ta av fra E-6 ved Quality Hotell på Grålum, følg RV 118 mot Eidet ca 3,5 km. Følg veien mot Stikkaåsen og ca 500 m forbi ridesenteret. Ta av til høyre på Ramstadveien, P-plass etter ca 800 m.