Vamma

Leiet område ligger under demningen til Vamma kraftstasjon i Askim/Skiptvet.
Lenger opp enn dette kommer ikke laksen i Glomma. Fiskes best på lavere vannstand, fra 800 m3 og nedover. Best sjanser mot slutten av sesongen, fra midten av august. Fiskes fra begge sider av elva, fra merket fredningssone og nedover. Enklest adkomst fra Skiptvet-siden. Gode plasser for mark og sluk.