Glomma-Stenbekk

Liten høl øverst, ved grensen mot fredningssone. Markplass med rullerende fiske. Nedenfor et parti på ca. 300 meter med stor stein og rask strøm, lite brekk øverst og et stort nederst. Fiskes best med flue og sluk. Nederst på strekningen en stor høl i bakevje. Fiskes i hovedsak med mark og sluk.

 

Blir det noe fisk tro
Blir det noe fisk tro

 

 

Fiskeregler

Blir du tatt uten gyldig fiskekort eller adgangskort, eller har med en person inn på området.

Kan fisker få beslaglagt fiskekort/adgangskort for inneværende sesong. ved gjentatte brud vil fisker kunne bli utestengt intil 3 år og få et gebyr på intil 3000 kr

Adkomst

Disse fiskeplassene ligger inne på Glomma Papps industriområde, og fiskere må kvittere ut et eget adgangskort i bedriftens administrasjon for å få tilgang til elva. Det er i år 2021 Ikke mulig å få nytt adgangskort til stenbekkområdet, grunnet rutiner på Glomma Papp Pga Korona Covid 19 pandemien. For å åpne gamle kort ring til: Mariann Gustavsen 69 110125: eller Roy Hegglund 69 110256. Dette må skje i kontortiden på hverdager (08–15.30) Kortene vil bli aktivert for fiskesesongen, og eneste adkomstvei for fiskere er kjøreporten ved Skolemesterløkka (TESS og utlast Glomma Papp) – der NGOFAs kortleser står. Man må parkere ved TESS utenfor porten og gå til fots gjennom porten og ned til elva. Adgangskortet er utstyrt med personlig kode. Det er strengt personlig og kan bare benyttes av den det er utstedt til. Det er altså ikke tillatt å ta med seg andre personer inn på området. Laksefiskere har heller ikke lov til å passere inn eller ut samtidig som det kjører biler gjennom porten. Vi skal dra vårt eget personlige kort og taste kode hver gang. Dette fordi bedriften av sikkerhetshensyn til enhver tid skal ha oversikt over hvem som befinner seg inne på området.