Wiren

Meget sikker og god fiskeplass på alle vannføringer. Fiskes enklest fra østre side. Vanskelig adkomst fra og til vestre side, men gevinsten kan være god! Mark og sluk på høy vannføring. På lavere vannføringer litt ut i sesongen står det alltid smålaks foran den store steinen på brekket! En god regel; Jo høyere vannføringen er - jo lenger opp fra brekket står laksen.

Wiren brygga
Wiren brygga

Glomma Aagaardselva Wiren brekket
Glomma Aagaardselva Wiren brekket

Adkomst
Det er lettest å kjøre til Ramstad, parkere og følge skogsveien nordover langs elva. Medbrakt sykkel er et godt tips her. Nordfra: Ta av fra E-6 ved Solli, følg RV 118, ta av Gamle Kongevei, og deretter ned Ramstadveien. Etter ca 800 m kommer du til P-plassen. Sørfra: Ta av fra E-6 ved Quality Hotell på Grålum, følg RV 118 mot Eidet ca 3,5 km. Følg veien mot Stikkaåsen og ca 500 m forbi ridesenteret. Ta av til høyre på Ramstadveien, P-plass etter ca 800 m.