Vannhjulet

Første stryk som møter laksen i Aagaardselva. Laksen stopper ofte en liten stund under stryket før den vandrer videre. Fiskes kun fra vestre side. Egnet for sluk og flue fiske. Ovenfor stryket ved Vannhjulet er det en liten flate som ender i et lite, men interessant brekk hvor laksen kan stoppe en liten stund.

Adkomst
Skal du fiske ved Vannhjulet, Svingen, Muren eller Gressbakken, tar du av fra E-6 ved Solli og følger skilting til Soli Brug. Gå vestover fra parkeringen til du treffer elven ved hjulet.