Ramstad

Elveforbygningen på østsiden av elven tvers overfor Gressbakken er den lengste fiskbare strekning i hele elven. Passer for fiske med mark/sluk/og flue. Meget god tidligplass. Fiskes rulerende fra ovenfor porten til brekket (et skritt et kast) som en sone.

Fiskeregler

Fluesone fra 1 august. . Det skal praktiseres nedstrøms bevegelig fiske. Gå aldri ut nedenfor en annen fisker, med mindre dette er avtalt.