Glomma og Aagaardselva

Aagaardselva
Aagaardselva - Foto: JohnM /Wikicommons
Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Glomma / Aagaardselva organiseres gjennom kortsalg. Det selges sesong-, døgn- og tredøgnskort gjennom utsalgsstedene.

Medlemmer i jeger- og fiskerforeninger som er tilsluttet NGOFA, får kjøpe kort til noe reduserte priser. For å få rabatt må du være tilsluttet en av følgende foreninger:

 • Askim og Omegn JFF,
 • Arbeidernes JFF Sarpsborg
 • Fredrikstad og Omegn JFF
 • Kråkerøy JFF
 • Moss og Omegn JFF
 • Moss og Våler JFF
 • Onsøy JFF
 • Sarpsborg og Omegn JFF
 • Skjeberg og Omegn JFF
 • Varteig JFF
 • Råde JFF

Ordinære priser: 

Sesongkort, hele området, voksne 1500,-
Sesongkort, hele området, ungdom (under 18 år) 600,-
Døgnkort, hele området, voksne 300,-
Døgnkort, hele området, ungdom 200,-   
3-døgnskort, hele området, voksne 700,-
3-døgnskort, hele området, ungdom 400,-


Priser medlemmer 


Sesongkort, hele området, voksne kr 1300,-
Sesongkort, hele området, ungdom kr 500,-

NB! Fiskere som ønsker å fiske inne på Glomma Papps industriområde (Stenbekk), må henvende seg til Glomma Papps administrasjon i kontortiden, gjelder de som har adgangskort fra før. 

Mot framvisning av gyldig fiskekort og legitimasjon, vil det bli utstedt et spesielt adgangskort til industriområdet. Kortet vil være et ID-kort med personlig kode, og alle personopplysninger vil bli lagret hos Glomma Papp. Kortet er strengt personlig og kan bare benyttes av den det er utstedt til. Det er således forbudt å overdra eller låne ut kortet. Det er heller ikke anledning for kortinnehaveren til å ta med seg andre personer inn på området. Fiskeoppsynet har fullmakt til å kontrollere så vel fiskekort som adgangskort. Personer uten gyldig adgangskort vil bli bortvist - selv om de skulle ha gyldig fiskekort. Ved eventuell misbruk, vil så vel adgangskort som fiskekort kunne inndras.

Midtsesongevaluering

Situasjonen for villaksen i Glomma er svært vanskelig, og vi ønsker å sikre oss tilstrekkelig vill stamfisk til kultiveringsanlegget. Skulle mengden av oppdrettsfisk i elva sent på sesongen tilsi det, vil NGOFA kunne åpne for fiske utelukkende etter oppdrett ut over 31. august. Det vil i så fall bli kunngjort her på nettsiden. 

Ytterligere fredningsbestemmelser i begge elver kan bli innført underveis i sesongen. Vi er pålagt av myndighetene å gjennomføre en vurdering av gytebestanden i juli måned. Likeledes vil spesielle forhold, så som vannføring, kunne utløse begrensninger i fiske og redskapsbruk.