Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
677.0m3
11:20
23:59
04:18
17:17

Nedre del av Glomma har en svært artsrik fiskefauna, bestående av minst 20 arter. I hovedløpet kan anadrom fisk vandre opp til Sarpefossen. Tidligere ble fisk fanget her og satt ut ovenfor. Dette er imidlertid ikke blitt gjort de senere år. Anadrom laksefisk som vandrer opp Ågårdselva kan nå opp til Vamma. Øverst i Aagaardselva er det imidlertid en dam (Sølvstufoss). Ved høy vannføring kan fisk passere direkte og ellers i en fisketrapp i dammen.

Fram til og med 1997 ble det satt ut lakseunger nedstrøms Vamma, men dette er ikke gjort de siste årene. Flere av artene i Glomma, for eksempel gjedde, gjørs, abbor og lake er rovfisk, mens andre antas å konkurrere om næring og habitat, for eksempel steinulke.