Muren

Stor, dyp høl egnet for sluk og markfiske. En del stor stein i hølen som laksen ofte står ved.
Fiskes best fra vestre side, østre side er litt mer utilgjengelig, men bør absolutt prøves! Muren fiskes best på stor og middels vannføring. Vær oppmerksom på at laksen på stor vannføring vandrer svært nær land!

Muren med gapahuken, fotografert fra elvas østside. Foto: Espen U. Gundersen.
Muren med gapahuken, fotografert fra elvas østside. Foto: Espen U. Gundersen.

Adkomst
Skal du fiske ved Vannhjulet, Svingen, Muren eller Gressbakken, tar du av fra E-6 ved Sollli og følger skilting til Soli Brug. Parker enten nede ved Soli Brug eller på merket P-plass like etter Soli Brug. Det er forbudt å parkere andre steder langs veien. P-plass ved Gressbakken er forbeholdt bevegelseshemmede. Urettmessig bruk straffes med inndragning av fiskekort. Det er gangvei langs elva fra Vannhjulet og nordover.