Raset

Har vært en svært god fiskeplass på lavere vannføringer. Elva renner her gjennom en smal canyon nedenfor Sølvstufoss som markerer øvre ende på
Aagaardselva. Omtales gjerne som «gamle» og «nye» Raset. Dette fordi det gikk et nytt ras på midten av 1990-tallet.

Denne plassen har vært kalt for «nye» eller det øvre Raset. Gjennom en omfattende dugnadsinnsats i de tre vintrene 2007-2009 har NGOFA nå knust ned og fjernet det meste av «nye» Raset, for å senke vannspeilet under Sølvstufoss og for å sikre laksen fri vandring på lavere vannstander. Dette vil sannsynligvis føre til at området i Raset vil holde mer fisk enn det har i gjort i noen år. På den annen side har gamle og kjente fiskeplasser forsvunnet, mens nye kanskje har oppstått.

Det er altså mange som må lære å fiske denne plassen på nytt. Raset fiskes kun fra østre side. Vær oppmerksom på at fjellet ned mot elva kan være såpeglatt når det er vått. Det er etablert og merket fredningssoner ca. 100 meter nedenfor og 500 meter ovenfor Sølvstufoss. Mellom disse merkene er det forbudt å fiske.

Fra Raset, der elva går gjennom en smal canyon. Foto: Espen U. Gundersen.
Fra Raset, der elva går gjennom en smal canyon. Foto: Espen U. Gundersen.

Adkomst
For å fiske i de øvre delene av elva, er det lettest å kjøre til Ramstad, parkere og følge skogsveien nordover langs elva. Medbrakt sykkel er et godt tips her. Nordfra: Ta av fra E-6 ved Solli, følg RV 118, ta av Gamle Kongevei, og deretter ned Ramstadveien. Etter ca 800 m kommer du til P-plassen. Sørfra: Ta av fra E-6 ved Quality Hotell på Grålum, følg RV 118 mot Eidet ca 3,5 km. Følg veien mot Stikkaåsen og ca 500 m forbi ridesenteret. Ta av til høyre på Ramstadveien, P-plass etter ca 800 m.