Rullesteinene

Smalt strykparti av elva ca. 300 m. nord for Hyttebrekket. Fiskes kun fra østre side. Rullesteinene er spesielt egnet for flue. Det tas alltid .en god del august-laks her.

Rullesteinene Flom
Rullesteinene Flom

Fiskeregler

Kun fluefiske etter 1.august.

Adkomst
Det er lettest å kjøre til Ramstad, parkere og følge skogsveien nordover langs elva. Medbrakt sykkel er et godt tips her. Nordfra: Ta av fra E-6 ved Solli, følg RV 118, ta av Gamle Kongevei, og deretter ned Ramstadveien. Etter ca 800 m kommer du til P-plassen. Sørfra: Ta av fra E-6 ved Quality Hotell på Grålum, følg RV 118 mot Eidet ca 3,5 km. Følg veien mot Stikkaåsen og ca 500 m forbi ridesenteret. Ta av til høyre på Ramstadveien, P-plass etter ca 800 m.