Glomma-Gripen

Stor yttersving av elva mot slakt skrånende fjell og et lite brekk. På flata ovenfor brekket relativt grunt, men med en del store stein og fordypninger i bunnen. På høy vannstand godt egnet for både sluk og flue, på lavere vann en god flueplass. Fiskeplassen påvirkes av flo og fjære.