Svingen

Liten høl ovenfor et langt, krevende strykparti. Laksen stopper ofte og hviler her en kort tid.
Fiskes best fra vestre side og er fiskbar på middels og lavere vannføringer.
Fin, liten flue-høl.

Adkomst
Skal du fiske ved Vannhjulet, Svingen, Muren eller Gressbakken, tar du av fra E-6 ved Sollli og følger skilting til Soli Brug. Parker enten nede ved Soli Brug eller på merket P-plass like etter Soli Brug. Det er forbudt å parkere andre steder langs veien. P-plass ved Gressbakken er forbeholdt bevegelseshemmede. Urettmessig bruk straffes med inndragning av fiskekort. Det er gangvei langs elva fra Vannhjulet og nordover.