Stenbekk området
Sportsfiske

Adgang Stenbekk på Glomma Papp

Vi nå tilbake til normalen etter 2 år med Covid. Ved henvendelse til Glomma Papp husk vanlig oppførsel, og opptre høflig.

Respekter dette ovenfor Glomma Papp.

NGOFAKjellCato
torsdag 20.mai 2021 / 16:57

Adgangskort under Sarpsfossen sesongen 2022.

 

20. mai 2022) NGOFA minner om at fiskere som ønsker å fiske inne på Glomma Papps område øverst mot Sarpsfossen – det såkalte Stenbekk-området – må ha gyldig adgangskort.

De som ønsker å fiske inne på Glomma Papp sitt område må kontakte Mariann Gustavsen på Tlf 69110125 før den 10/7-22. Dette må skje i kontortiden på hverdager (08–15.30)

Etter denne datoen må de som skal ha nye kort, ringe til sentralbordet og sjekke om noen er til stede som kan lage nye kort. Det vil være veldig redusert bemanning etter 10/7. og i uke 30 er det stengt. Åpningstiden ved Glomma papp er 08:00 til 15:30.

Mange fiskere har slikt kort fra før, og må ringe til Glomma Papp for å aktivere adgangskortet (ikke møt opp på Glomma Papp) Etter ønske fra Glomma Papp gjøres dette så fort som mulig. For sesongen 2022 – med varighet fra og med 15. juni til og med 31. august.

For å åpne gamle kort ring til:

Mariann Gustavsen 69 110125: 

Eneste adkomstvei for fiskere er kjøreporten ved Skolemesterløkka (TESS og utlast Glomma Papp) – der NGOFAs kortleser står. Man må parkere ved TESS utenfor porten og gå til fots gjennom porten og ned til elva (se ADKOMST i venstre marg på nettsiden Ngofa.no).

Husk vanlig høflighet ved henvendelse hos Glomma papp. Det er noen som ikke klarer å oppføre seg, dette må det bli slutt på. Det er ingen selvfølge at fiskere skal ha adgangskort på Glomma papp sitt område. Får NGOFA greie på hvem disse fiskerne er vil fiskekortet bli beslaglagt og fiskeren utestengt resten av sesongen.

Adgangskortet er utstyrt med personlig kode. Det er strengt personlig og kan bare benyttes av den det er utstedt til. Det er altså ikke tillatt å ta med seg andre personer inn på området. Laksefiskere har heller ikke lov til å passere inn eller ut samtidig som det kjører biler gjennom porten. Vi skal dra vårt eget personlige kort og taste kode hver gang. Dette fordi bedriften av sikkerhetshensyn til enhver tid skal ha oversikt over hvem som befinner seg inne på området.

NGOFAs fiskeoppsyn vil kontrollere at fiskere har både gyldig fiskekort og adgangskort. Personer som mangler begge, vil selvfølgelig bli bortvist. Det samme gjelder dersom ett av kortene mangler, selv om det andre kortet skulle være gyldig. Ved misbruk av ordningen vil så vel adgangskort som fiskekort kunne inndras.

STYRET