NGOFA

NGOFA

NGOFA står for Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon, og er en sammenslutning av 11 jeger- og fiskerforeninger tilsluttet NJFF, fire kommuner, samt grunneiere med interesser til Nedre Glomma og omland.

NGOFA - formål

NGOFA er en organisasjon som drives på non-profit basis, og skal gjennom leiekontrakter utnytte fisket i Nedre Glomma til fordel for allmennheten. NGOFA organiserer salg av fiskekort for den delen av Glommavassdraget der foreningen leier fiskerett. NGOFA skal være et alment foretagende, der alle skal ha rett til å fiske mot å være i besittelse av gyldig fiskekort. De nærmere regler for pris, salg, bruk og antall av disse kort fastsettes av årsmøtet.

NGOFA utarbeider i samråd med myndighetene og grunneierne de regler for fisket som til enhver tid er formålstjenlig for arbeidet med å bevare og øke fiskebestanden. Et autorisert oppsyn kontrollerer at reglene overholdes, etter særskilt fastsatt reglement (se Fiskeregler).

NGOFA - medlemsorganisasjoner

 • Askim og Omegn JFF
 • Arbeidernes JFF Sarpsborg
 • Fredrikstad og Omegn JFF
 • Kråkerøy JFF
 • Moss og Omegn JFF
 • Moss og Våler JFF
 • Onsøy JFF
 • Råde JFF
 • Sarpsborg og Omegn JFF
 • Skjeberg og Omegn JFF
 • Varteig JFF
 • Askim kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Skiptvet kommune
 • Hafslund ASA
 • Nedre Glomma Elveeierlag

NGOFA - kontaktinformasjon

NGOFA kontaktes hvis du har spørsmål om vassdraget, fiskekort, forvaltning, eller lignende. Organisasjonens leder er:

 

Styre
E-post
tr-pett@online.no

TrondPettersen
Rektor Western gate 14
1604Fredrikstad
Norge