Sone 2

Sone 2 strekker seg fra Holmen bru og helt opp til Klemetstad. Sone 2, med sine 11 kilometer har mye spennende å by på, og fiskeplasser som Hukkasuanto, Tiensuu, Pahanmukka og Outasuanto trenger vel ingen nærmere introduksjon. Det er derimot mye mer spennende fiske i sone 2 enn kun disse fiskeplassene, og oppfordringen er å bruke kartet aktivt til å søke ut nye fiskeplasser.

Sone 2 er relativt lett tilgjengelig fra begge sider av elva. E6 går på østsiden, og veien som fører til veis ende ved Klemetstad går på vestsiden av elva. I tillegg er det sideveier og stier som fører frem til de fleste av fiskeplassene.

Viktig melding til alle fiskere!

Som følge av stor tetthet av laks nedstrøms flyteristfellen i Lakselva har  Statsforvalteren fattet vedtak om midlertidig utvidelse av fredningssone nedstrøms flyteristfelle for perioden f.o.m 27.07 og t.o.m 03.08. LGF har derfor mistet tilgangen til deler av nedre sone i Lakselva. Vi opphever derfor soneinndeling mellom øvre og nedre sone slik at både grunneiere og dagskortfiskere kan fiske fritt på alle vald som LGF disponerer. Opphevingen av LGF sin soneinndeling varer så lenge Statsforvalterens vedtak står ved lag. Dette er en ekstraordinær situasjon hvor det er fattet vedtak for at laksen skal få ro til å finne veien forbi flyteristfellen og fordele seg oppover elven. Vi håper at våre fiskere har forståelse for det inntrufne. 


NB! Vi gjør oppmerksom om at vald som er merket lilla eller grønt bare disponeres av LGF deler av sesong og at fiskeren selv må sjekke om disse er inkludert i fiskekortet i det aktuelle tidsrommet man fisker.


 

 

Viktig melding etter midtsesonsevaluering 2023 her

Important message after mid season evaluation 2023 here

 

 

Opplev en unik fiskeopplevelse i Lakselva! Fra 2023-sesongen introduserer Lakselva Grunneierforening et spennende konsept for fiskere som ønsker å utforske de private strekningene i elva der det også vil være lavt fiskepress.

Kortsalget for 2023 vil åpne 30.mai klokken 12:00 her   Et detaljert kart med beskrivelse av de to sonene vil være ferdig til da.
 

Grunneierforeningens områder strekker seg over gamle sone 1, sone 2 og nedre del av sone 3, men er nå delt inn i øvre og nedre sone. For å gi fiskerne den optimale fiskeopplevelsen selges det kun et begrenset antall døgnkort hver dag, slik at du kan få jakte storlaksen i en av verdens beste storlakselver uten å oppleve kø ved kulpene. Døgnkortene er gyldige fra kl. 18:00 på valgt dag.

Vårt nye konsept med rotasjonsfiske mellom de to sonene, gir deg gode muligheter til å utforske begge sonene i fred og ro:

Øvre Sone: På oddetallsdager i juni og juli, og i august på partallsdager.
Nedre Sone: På partallsdager i juni og juli, og i august på oddetallsdager.

Grunneierne har også sine egne sesongkort, som følger samme rotasjonsmønster mellom den øvre og nedre sonen, men på motsatt døgn av dagskortfiskere. Dette sikrer en jevn fordeling og variasjon for alle fiskere som besøker elva.

Tilbudet varierer gjennom sesongen som følge av at LGF disponerer noen vald bare i perioder. Antall tilgjengelige fiskekort har derfor blitt justert i henhold til dette slik at fisketrykket på våre strekninger oppleves som konstant. Det blir ikke solgt sesongkort på strekningene som disponeres av våre dagskortfiskere.

Hvilke strekninger som inngår i Øvre og Nedre sone og i hvilke perioder finner du til enhver tid i kartet. Strekninger i Nedre Sone er tegnet i blått og lilla, der blått er tilgjengelig hele sesongen, mens lilla har spesielle perioder det ikke er tilgjengelig. Strekninger i Øvre sone er tegnet i gult og grønt, der gule strekninger er tilgjengelig hele sesongen, mens grønn har spesielle perioder det ikke er tilgjengelig. Se oversikt nederst. 

Fiskeforbudtsone - flyteristfelle. Fellen driftes av FeFo som vil kunne besvare spørsmål om tidspunkt for montering, drift og hvordan fellen vil kunne påvirke laksen og fisket i elva.

Juli 

August: 

Rotasjonsskjema på Stuenes: 

Contact
  • Navn: Martin Rognli Johansen
  • E-post: post@lakselva.no
  • Telefon: +47 94178428
  • Lenke: Link to Elveguiden