Sone 4

Sone 4 er strekningen mellom Øvrevann og Nedrevann, og leverer årlig noen av de største (og gjerne første) laksene til fangststatistikken. Selv om sonen kun er cirka 3 kilometer lang, er fiskeplassene varierte, fra stryk i de øvre partiene, og mer stilleflytende partier i de nedre delene. 

Sone 4 er kjent for å fiske best på høy vannføring, men er absolutt verdt et forsøk utover i sesongen også. Spesielt interessant kan det være å prøve tørrflue på noen av brekkene når vannstanden går ned mot sommervannstand.