Pertinsuanto

Pertinsuanto ligger på det lange strekket mellom Tiensuu, og flomoverløpet på Stangnes. Pertinsuanto fiskes fra Gjøkenessiden, og tilbyr et par fine dyprenner som er kjent for å holde en og annen laks.

Pertinsuanto ligger på det lange strekket mellom Tiensuu, og flomoverløpet på Stangnes. Pertinsuanto fiskes fra Gjøkenessiden, og tilbyr et par fine dyprenner som er kjent for å holde en og annen laks.

Disse dyprennene går i hovedsak langs forbygningen på vestbredden av Lakselva. For å komme deg til Pertinsuanto parkerer du ved veis ende på Gjøkenes, og følger elva nedover.