Hukkasuanto

Hukkasuanto er en sagnomsust fiskeplass på Stangnes, og kjennetegnes best ved et bergskjær som stikker opp midt i elva. Plassen har bevitnet mangt et durabelig slag mellom laks og fisker, og mange sone 2-fiskere har nok dette som en av sine favorittplasser.

Hukkasuanto er en sagnomsust fiskeplass på Stangnes, og kjennetegnes best ved et bergskjær som stikker opp midt i elva. Plassen har bevitnet mangt et durabelig slag mellom laks og fisker, og mange sone 2-fiskere har nok dette som en av sine favorittplasser.

Hukkasuanto er kun åpen fra østlig bredd, og her fisker man fra forebygning. Rett nedstrøms bergskjæret blir det en dyp og roligere kulp som også er svært attraktiv å fiske.