Guotko Fishcamp

Guotko Fiskecamp er et privat vald i Lakselva i Porsanger.  Valdert ligger i Sone 4 og har omlag 1km fiske tilgjengelig. Det er 3 gode fiskeplasser på valdet, og dette området er kjent for å holde de største laksene i elva.

Sone 4 er den den delen av lakselva som er mellom Øvrevann og Nedrevann. Her er det fine kulper og strie stryk med gode muligheter for fangst helt fra sesongstart og ut sesongen. Sone 4 kjennetegnes ved å være utpreget storlakssone. Det har blitt utkjempet man en kamp mellom fisker og fisk her oppe. Substratet i sone 4 er veldig grovkornet og som fører til at bare den største fisken lykkes med å grave gytegroper. I følge Lakselva Grunneierforening så tror man at det er egen stamme med stor lakselvalaks som gyter her.

Ankomst til valdet

For å komme til sone 4 kjører man opp dalen på E6 på elvens vestre side. For å komme til valdet må man benytte båt for å krysse elva, og for å få fisket i den største kulpen på valdet. Se kartet for informasjon om valdets plassering.

Filmer fra valdet

 

 

Om oss:

Eiendommen er fra ca 1800-tallet og ble brukt som sommersæter av mine besteforeldre. Det ble fisket etter laks med stengsel fram til 1975 da det kom forbud mot den type fiske i lakselva, og såvidt jeg vet så ble det tatt laks på 29kg med stengsel her.

Etter 1975 har fisket foregått med flue og sluk.

Other facilities:

Guide er tilgjengelig, men må avtales på forhånd.

Overnatting:

Det er satt opp 8-manns Venor Lavvo på valdet som kan brukes til overnatting, bålkos og grilling. Båten og Lavvo følger med i tilbudet.

Contact
  • Navn: Per Willy Aronsen
  • E-post: per.willy.aronsen@gmail.com
  • Telefon: +47 94896506
  • Lenke: Link to Elveguiden