Se video
Fiskekort

Den nye søknadsbaserte løsningen for å kjøpe fiskekort i Lakselva er nå lansert, og systemet er klart til å ta i mot søknader.

Fiskekort

Vi har løpende kontakt med Inatur, og utviklingen av det nye trekningssystemet er i henhold til tidsskjema. Det betyr at vi er i rute til å åpne ...

Fiskekort

Siden det kommer en del forespørsler om kortsalget for 2019, kommer vi med en liten oppdatering på prosessen.

Nils-Arild Lundberg vant sesongkort for 2019 med dette flotte bidraget!
Arbeidsområder

Rett før julefreden senket seg, ble det trukket vinnere i både gjenutsettingskonkurransen og skjellprøvekonkurransen.

Fangst- statistikk i Lakselva i 2018