Lakselva i Porsanger er en av våre nasjonale lakseelver. Her kan du bli bedre kjent med denne fantastiske og naturskjønne...

Sportsfiske/Inspirasjon
Fangst-statistikk i Lakselva i 2022
5,95
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
933
Totalt antall fisk fisket
405
Laks 7kg og over
329
Laks under 3kg
Lakselva_Kobbefoss

I skrivende stund er snøsmeltingen kommet godt i gang og Lakselva stiger jevnt mot det som begynner å ligne på en vårflom. Først og fremst gleder vi oss til sesongstart og håper som vanlig på at årets fiskesesong vil by på fantastiske fangster og magiske opplevelser i Lakselva. Før vi slipper årets fiskesesong helt løs ønsker vi å dele viktig informasjon med våre fiskere.

Elveside

I påvente av at laksesesongen skal starte 15. juni, kl 00.00 i Lakselva i år, legger vi ut en liten statusoppdatering og informasjon sånn at alle får mulighet til å skaffe seg fiskekort og er klare til da. 

Elveside/Fiskekort

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er påvist bakteriell nyresyke hos oppdrettslaks på Nordmøre og Hitra/Orkland. Dette er en situasjon som kan være alvorlig for villfisken i området.

Vi gjør derfor alle dere fiskerne ekstra oppmerksomme på dette og minner om at  dere er ekstra påpasselig med desinfeksjon

All mistanke om syk fisk må meldes inn til Veterinærinstituttet. 

Innmelder må oppgi kontaktinformasjon, hvor fisken eller fiskene er funnet og en beskrivelse av funnet. I tillegg er det ønskelig med bilde av fisken, gjerne et oversiktsbilde og nærbilde. Bilder kan sendes inn via meldesystemet (se lenke under). Fisken må i tillegg oppbevares kjølig, men ikke fryst, inntil man får beskjed om videre håndtering fra Veterinærinstituttet.

Les mer om saken hos Veterinærinstituttet. Her er det også bilder som viser hvordan sykdommen arter seg.

Syk fisk meldes inn her: https://svf.vetinst.no/

SkaugaOppdrett/Andre sykdommer

Fra andre medier

30. mai 2023

Pukkelkrigen