Sjøsonen

Sjøsonen beskriver den tidevannspåvirkede nedre delen av Lakselva som strekker seg fra E6-brua og ned til samløpet med sjøen. Sjøsonen byr i første rekke på fiskeplasser etter sjøørret og sjørøye.

Fiskeregler

I sjøsonen fisker man i de tidevannspåvirkede nedre delene av elva, fra E6-brua og ned til grensen mot havet. Fisket i sjøsonen er i hovedsak basert på sjøørretfisket og i juli måned kan man også være heldig å få en og annen sjørøye her.