Pikkuniva

Pikkuniva er en fin fiskeplass som få fisker på. Pikkuniva er kun åpen for fiske fra østlig side av elva. Pikkuniva er lett tilgjengelig fra Gjøkenes, og fiskeplassen i seg selv er relativt liten. Er det mye vann er den ikke særlig attraktiv, men på sommervannstand som vi gjerne har fra midten av juli og utover bør den absolutt besøkes.

Pikkuniva er en fin fiskeplass som få fisker på. Pikkuniva er kun åpen for fiske fra østlig side av elva. Pikkuniva er lett tilgjengelig fra Gjøkenes, og fiskeplassen i seg selv er relativt liten. Er det mye vann er den ikke særlig attraktiv, men på sommervannstand som vi gjerne har fra midten av juli og utover bør den absolutt besøkes.

Direkte nedstrøms Pikkuniva foretar elva seg en sving, og går over mot forbygningen på motsatt bredd. Her har det blitt en veldig dyp renne som er en bra standplass for laksen (Kulp VII). Vær oppmerksom på at det begynner en privat fiskestrekning nedstrøms her, så følg med på skiltingen langs land for å unngå å fiske på privat grunn.