Halosenkenttä

En lur liten plass som kommer direkte etter Savimella. Halosenkenttä er en dyp og relativt stilleflytende kulp, men sistnevnte avhenger selvfølgelig av vannføringen i elva.

En lur liten plass som kommer direkte etter Savimella. Halosenkenttä er en dyp og relativt stilleflytende kulp, men sistnevnte avhenger selvfølgelig av vannføringen i elva.

Halosenkenttä følges av en privat grunn som ikke er åpen for fiskekortfiskere, men dette er merket med «fiske-forbudt»-skilt langs land.