Stellinginnuora

Et navn som nok er kjent kun for fåtallet, og en fiskeplass som nok også kun er kjent for fåtallet. Dog, er det lav vannstand og man kan vade ut til grusøra som har formet seg i elveløpet, kan dette være en smart liten plass.

Et navn som nok er kjent kun for fåtallet, og en fiskeplass som nok også kun er kjent for fåtallet. Dog, er det lav vannstand og man kan vade ut til grusøra som har formet seg i elveløpet, kan dette være en smart liten plass.