Kulp VIII

Elvebredden oppstrøms Tiensuu er veldig ustabil, og midt i stryket oppstrøms Tiensuu har det oppstått en dyp kulp hvor det har blitt tatt noen lakser.

Elvebredden oppstrøms Tiensuu er veldig ustabil, og midt i stryket oppstrøms Tiensuu har det oppstått en dyp kulp hvor det har blitt tatt noen lakser.

Kulpen oppstår det et lite sideløp kommer sammen med hovedløpet. Det er dypt, turbulent ustabile steinmasser her, så vær forsiktig med å vade.