Kirkkoruto

Kirkkoruto er en fin fiskeplass som er åpen for fiskekortfiskerne fra vestbredden av Lakselva. Du finner plassen ved å svinge inn til venstre direkte etter Holmen bru og vandre oppover elva cirka 200 meter.

Kirkkoruto er en fin fiskeplass som er åpen for fiskekortfiskerne fra vestbredden av Lakselva. Du finner plassen ved å svinge inn til venstre direkte etter Holmen bru og vandre oppover elva cirka 200 meter.

Videre nedover kommer man til Kirkkoruonsuanto, som er nok en fin kulp - de to nederste kulpene i sone 2. Disse to fiskeplassene er begge synlige fra Holmen bru, og strekker seg fra Holmen bru og opp til der elva svinger mot venstre.